Matsui SMGL3-G3

מידות

קונפיגורציות

גלאי מתכות מובנה
תפעול באמצעות מסך מגע – התממשקות לקוו הייצור באמצעות ModBus
להבי חיתוך

להבי חיתוך עשויים פלדת אל חלד, אשר יוצרים כרסומת אחידה ומזעור תרכובות אבק. להבי החיתוך הינם סימטריים בשני הצדדים כך שבמצב של שחיקה אין צורך לבצע החלפת סכינים אלא להפוך את הסכין לצד הנגדי

ניקוי ותחזוקה – גישה נוחה לאזורי הניקוי במגרסה ולשאר חלקיה
צינור פריקת החומר הגרוס ניתן לכיוון ב 360 מעלות