PA180

מידות

קונפיגורציות

מסוע זוויתי בעל כושר ההעמסה גבוהה

קו שינוע המיועד לתעשיית המחזור, רצועות המסוע הינם חזקות ועבות במיוחד ומיועד לעמידות גבוהה