T50

מידות

קונפיגורציות

ניתן למקם את יחידת ההנעה של המסוע במיקומים שונים
מסוע T50 עם תמיכה מרכזית וציר סופי בקוטר של 20 מ"מ במצב בו נדרש להעביר מוצר ממסוע למסוע
דוגמה נוספת לשימוש במסוע T50 עם ציר סופי בקוטר של 20 מ"מ לביצוע העברת מוצרים ממסוע למסוע